Våra utbildningar gör dig trygg, så du kan sova gott! 

För att eliminera risken att olyckor sker och problem uppkommer, behöver man förstå hur de ska förebyggas. Vi ger dig rätt utbildning för en säker arbetsplats! 

Visste du att...

Tillståndsansvarig inte får vara samma person som den som utför uppdraget heta arbeten på arbetsplatsen?

 

Visste du att...
 

Du har skyldighet att veta vem som har kunskapen på din arbetsplats, att utfärda tillstånd och att journalföra ditt arbete?

Visste du att...
 

För att få ut ersättning från försäkringsbolaget måste du känna till vad som står i deras villkor om dina skyldigheter?
 

Visste du att....
 

Många är rädda för att göra fel med en hjärtstartare, trots att de vet att den vägleder och det inte går att göra fel?