I takt med att vi blir allt mer digitaliserade kommer vi snart lansera en ny App som förenklar ditt SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete) markant. Gör dig av med lösa blad och pärmar, samla din dokumentation digitalt. Alla på arbetsplatsen har tillgång till de kontroller som ska göras, det är enkelt och smidigt att göra en felrapportering samt sätta en digital signatur på att man åtgärdat problemet. 
Felrapportering sker smidigt genom att dokumentera fel samt bifoga bilder på de som behöver upprättas, där du även kan meddela när problemen är lösta och jounrnalfört. 

Läs hela inlägget »