Enklast att hindra att olyckor och problem uppkommer är att förstå hur de ska förekommas. Med hjälp av kunskap ökar kännedomen om risker och varför olyckor uppstår. Att öka kunskapen om säkerhet är därför viktigt och det är också vårt uppdrag. 

Safety Educator grundades 2012 av Mikael Finnberg.

Idén till företaget väcktes utifrån behovet av utbildningar i säkerhet då Mikael arbetade som gymnasielärare och pedagogisk instruktör på gymnasienivå. Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) och Sveriges byggindustrier (SBI) ville ge byggelever utbildning i heta arbeten.

Antalet utbildningar utökades och idag har vi rådgivning och utbildningar i såväl brandsäkerhet som HLR och samordning av certifierade utbildningar i heta arbeten, liftutbildningar, säkra lyft och ställningsbyggnad. Idag är vi ett kunskapsföretag som även arbetar utanför Sverige, en säkerhetsutbildare som ger dig en stor riskmedvetenhet och ett bredare utbud av kurser och rådgivning.

Vi riktar oss till företag, organisationer, föreningar och privatpersoner med både fasta kursutbud och utbildningar och rådgivning för slutna grupper på er arbetsplats.

Läs här om utbildningarna.