Vi ger dig också råd på vägen

Inom våra olika områden har vi förutom kursutbud också rådgivning. Vi ger dig råd på hur du på bästa sätt kan få igång ert säkerhetsarbete och väger in de förhållanden som råder.
Vi bestämmer tillsammans omfattning och ansvarsfördelning på de områden som ni vill ha hjälp med. Kontakta oss gärna med dina idéer.