Vårt samarbete med HR ger ett bättre grepp om säkerheten

Ett kvalificerat säkerhetsarbete handlar inte bara om att få rätt kunskap vid rätt tillfälle. Att få grepp om hur organisationen arbetar och fungerar är ofta lika viktigt. Därför har vi inlett ett samarbete med en HR-konsult. 
Tillsammans med Katharina Hall på Hall HR Partner bygger vi en bred bas som kommer att effektivisera säkerhetsarbetet.

Du får stöd inom olika delar av HR-arbetet
  • Utveckla och förvalta rutiner, riktlinjer och processer inom arbetsmiljö
  • Konsultativt chefsstöd
  • Ledarskap
  • Rehabilitering
  • Svåra samtal
  • Avtals- och arbetsrättsliga frågor
  • Förändringsledning
  • Medarbetarskap
  • Bemanning