Vår kurs stärker din kunskap om

Grundläggande brandskydd

Med utbildningen Grundläggande brandskydd förhindrar du tragiska olyckor med, i värsta fall, dödlig utgång och du vet hur du ska agera om olyckan skulle vara framme.

Du förebygger genom att lära dig brandskyddsarbete som är anpassat till just din miljö som ni dagligen vistas i. Du lär dig också att förhindra eller mildra ekonomiska förluster som skador på egendom och avbrott i verksamhet kan föra med sig.

Varje utbildning är anpassad för dem som ska lära sig förebygga skada, att känna till hur man agerar vid brand och vad som krävs för att känna till och leva upp till aktuella lagkrav och vad som krävs enligt försäkringsvillkor. Vi hjälper dig också att dokumentera och kommunicera ditt brandskyddsarbete.

Utbildningen riktar sig till företag, skolor, organisationer och föreningar.

Behöver du stöd för att utveckla och förvalta rutiner, riktlinjer och processer inom arbetsmiljö? Det ger vårt samarbete med en HR-konsult. Läs mer här!