Vår kurs stärker din kunskap om

HETA ARBETEN

När du utför arbeten med verktyg som alstrar värme eller innebär gnistbildning har du skyldighet att känna till vilka brandriskerna är med vilka redskap och att veta vad du måste göra för att förebygga bränder där du arbetar.

Genom utbildningen förhindrar du tragiska olyckor och skador på egendom. Du får också all den kunskap du behöver för att leva upp till ditt juridiska ansvar. Eftersom utbildningen är ett krav är det en fråga om överlevnad för företaget att inte riskera att

behöva betala böter för att de som utför arbetet saknar tillräcklig kunskap eller bli avstängd från uppdrag. Efter utbildningen utför vi även brandvaktsuppdrag och agerar tillståndsansvariga.
 
Utbildningen vänder sig till alla inom byggbranschen. Du har samma skyldighet oavsett om du är ett stort eller litet företag när du utför arbeten som kan innebära brandrisk.

Behöver du stöd för att utveckla och förvalta rutiner, riktlinjer och processer inom arbetsmiljö? Det ger vårt samarbete med en HR-konsult. Läs mer här!