Hjärt- och lungräddning

Vet du hur man gör hjärt- och lungräddning, med eller utan hjärtstartare? Vill du att hjälpen ska finnas där om du själv skulle behöva den? Du bidrar själv till att hjälpen alltid finns på plats i samhället genom att gå någon utbildningarna.

Ju fler som kan hjärt- och lungräddning, desto närmare är hjälpen när du behöver den, inte minst genom att alltfler väljer att vara
sms-räddare.

GÅ VÅR KURS I

HLR

I kursen lär du dig att kontrollera medvetandegrad och andning och manuell hjärt- och lungräddning på vuxen. Denna kurs går att kombinera med Använd automatisk hjärtstartare.


Läs mer om kursplan och upplägg

GÅ VÅR KURS I

HLR Barn

Du lära dig att avgöra medvetandetillstånd och andning och att utföra HLR på barn. Kursen fokuserar på vad som är unikt med att utöva HLR på barn. 
 

Läs mer om kursplan och upplägg

GÅ VÅR KURS I

Automatisk hjärtstartare

Här får du lära dig hur en automatisk hjärtstartare fungerar och hur du använder den. Kursen kan användas som påbyggnad till HLR och/eller HLR Barn.
 

Läs mer om kursplan och upplägg