Vår kurs stärker din kunskap om

HLR

I kursen lär du dig att kontrollera medvetandegrad och andning och manuell hjärt- och lungräddning på vuxen. Denna kurs går att kombinera med Använd automatisk hjärtstartare.