Säkrare arbete på bygget eller i industrin


Ditt ansvar - från riskmedvetande till att föra journal och hantera tillstånd för byggnadsställningar, lift och lyft - regleras i AFS 2006:6 Lagen om användning av lyftanordning och lyftredskap och i försäkringsvillkoren. Det är ett stort ansvar, ibland för många anställda och personal som vistas på arbetsplatsen, som också innebär många skyldigheter som du ska känna till.

Vi hjälper dig med kunskap för din och andras säkerhet. Har du råd att inte leva upp till kraven på byggarbetsplatser när det gäller arbeten med byggnadsställning, lift och lyft?

Behöver du stöd för att utveckla och förvalta rutiner, riktlinjer och processer inom arbetsmiljö? Det ger vårt samarbete med en HR-konsult. Läs mer här!

GÅ VÅR KURS I

Ställningsbyggnad 2 - 9 meter

Ställningsbyggnad 2 till 9 meter vänder sig till dig som planerar, leder, monterar eller river ner alla typer av ställningar med arbetsplan mellan 2 och 9 meter. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska planera arbetet med och runt ställningar.


Läs om kursplan och upplägg

GÅ VÅR KURS I

 Liftutbildning och Fallskydd

Med denna utbildning i lift förhindrar du olyckor med, i värsta fall, dödlig utgång när du utför arbete inom mobil arbetsplats, med skylift och då du använder fallskydd. Du förhindrar också ekonomiska förluster för ditt företag om du orsakar skador på annans egendom. Fallskyddsutbildning med räddning är nödvändig för attt du ska kunna jobba tryggt och även kunna rädda en person som hänger i sin fallskyddsele. En medvetslös som hänger i sin sele klara bara ett fåtal minuter.  
 

Läs om kursplan och upplägg

GÅ VÅR KURS I

Säkra lyft

Med utbildningen får du den kunskap du behöver för att arbeta säkert med lyftarbeten. Eftersom utbildningen är kvalitetssäkrad och uppdaterad vet du att du lever upp till de krav som ställs på dig enligt lagen. Du kan känna dig trygg när arbetsplatsen ska inspekteras.
 


Läs om kursplan och upplägg

GÅ VÅR KURS I

Kompetent person

För säkerhet vid lyft behöver du även enligt lagstiftning en så kallad kompetent person, en person som ansvarar för inspektion och för journal. Besiktning görs av tredje part. Vi hjälper dig genom att vara din kompetenta person och ansvara för även den delen av säkerhetsarbetet.
Nu är vi även utbildade i kompeten person på fallskydd.
 

Läs om kursplan och upplägg