Vår kurs stärker din kunskap om

Ställningsbyggnad 2 - 9 meter

Ställningsbyggnad 2 till 9 meter vänder sig till dig som planerar, leder, monterar eller river ner alla typer av ställningar med arbetsplan mellan 2 och 9 meter.

Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska planera arbetet med och runt ställningar. Den ger dig kunskap om vilka risker som finns och lär dig hur du ska utföra arbetet på ett säkert sätt.

Du förhindrar olyckor, är rädd om personalen och undviker att din byggarbetsplats stängs med lång fördröjning och ekonomisk förlust som följd.

Kursen ger dig även fördelar som entreprenör eftersom du inte riskerar att förlora affärer för att du inte kan uppvisa att du bygger säkert. Den som genomgått utbildningen får ett utbildningsbevis.

Behöver du stöd för att utveckla och förvalta rutiner, riktlinjer och processer inom arbetsmiljö? Det ger vårt samarbete med en HR-konsult. Läs mer här!