Systematiskt brandskyddsarbete minskar risken för eldsvåda


Tycker du att Systematiskt brandskyddsarbete verkar invecklat? Eller kanske något som du inte vill lägga tid på att sätta dig in i?
Låt oss hjälpa dig med rådgivning kring vilka skyldigheter just du har som ansvarig och vad du bör veta för att kunna sköta och
dokumentera ditt brandskyddsarbete. Vi kan också ansvara för hela SBA-arbetet eller delar av det, beroende på vilken avlastning
du vill ha.

Som företagare ska du leva upp till SRVFS 2004:3 (Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skriftlig
redogörelse för brandskydd) och systematiskt brandskyddsarbete enligt Statens Brandskydd. Du har skyldighet att fortlöpande
och systematiskt bedriva brandskyddsarbete och känna till hur brand uppstår, vilka risker som finns, att kunna förebygga
och se till att anställda har kunskap att agera med rätt utrustning, men också att veta vad du har skyldighet att göra enligt era försäkringsvillkor. Då lever du också upp till Lagen om skydd mot olyckor 2003: 778.

Behöver du stöd för att utveckla och förvalta rutiner, riktlinjer och processer inom arbetsmiljö? Det ger vårt samarbete med en HR-konsult. Läs mer här!

GÅ VÅR KURS I

Grundläggande Brandskydd

Med utbildningen förhindrar du tragiska olyckor med, i värsta fall, dödlig utgång och du vet hur du ska agera om olyckan skulle vara framme. Du förebygger genom att lära dig brandskyddsarbete som är anpassat till just din miljö som ni dagligen vistas i. Du lär dig också att förhindra eller mildra ekonomiska förluster som skador på egendom och avbrott i verksamhet kan föra med sig.
 

Läs om kursplan och upplägg.

GÅ VÅR KURS I

Heta Arbeten

Genom utbildningen förhindrar du tragiska olyckor och
skador på egendom. Du får också all den kunskap du behöver för att leva upp till ditt juridiska ansvar.
Eftersom utbildningen är ett krav är det en fråga om överlevnad för företaget att inte riskera att behöva betala böter för att de som utför arbetet saknar tillräcklig kunskap eller bli avstängd från uppdrag.

 

Läs om kursplan och upplägg.