Liftutbildning

Vad innebär kursen Liftutbildning

Med Liftutbildning förhindrar du olyckor med, i värsta fall, dödlig utgång när du utför arbete inom mobil arbetsplats, med skylift och då du använder fallskydd. Du förhindrar också ekonomiska förluster för ditt företag om du orsakar skador på annans egendom. Arbetsmiljöverket gör regelbundna kontroller av att kunskapen finns och brister kan innebära böter och du riskerar även att gå miste om jobb för att du inte är kvalitetssäkrad och certifierad.

Utbildningen riktar sig till dig som hanterar lift (Moment 1A, 1B, 3A och 3B) med mobila arbetsplattformar. Dessa kategorier innebär pelarliftar och saxliftar med stödben (1A); släpvagnsliftar, bilmonterade liftar och larvburna liftar med stödben (1B); självgående pelar- och saxliftar (3A) och självgående bom- och vikarmsliftar (3B).

Moment A1
Moment A2

Moment B1

Moment B3

+46 (0) 73 733 00 77

info@safetyedc.com