Heta arbeten kurs

Vad innebär kursen Heta arbeten

När du utför arbeten med verktyg som alstrar värme eller innebär gnistbildning har du skyldighet att känna till vilka brandriskerna är med vilka redskap och att veta vad du måste göra för att förebygga bränder där du arbetar.

Genom utbildningen förhindrar du tragiska olyckor och skador på egendom. Du får också all den kunskap du behöver för att leva upp till ditt juridiska ansvar. Eftersom utbildningen är ett krav är det en fråga om överlevnad för företaget att inte riskera att behöva betala böter för att de som utför arbetet saknar tillräcklig kunskap eller bli avstängd från uppdrag. 

Utbildningen vänder sig till alla inom byggbranschen. Du har samma skyldighet oavsett om du är ett stort eller litet företag när du utför arbeten som kan innebära brandrisk.

Heta arbeten teamroller

Tillståndsansvarig

Den tillståndsansvarige är beställarens representant och är den som tillsammans med hetarbetaren och brandvakten bedömer faran för brand på plats där arbetet ska utföras.

Hetarbetaren

Hetarbetaren är den som utför själva arbetsuppgiften. För att få göra det krävs ett giltigt certifikat Heta Arbeten®.

Brandvakt

Brandvaktens uppgift är att bevaka så att brand inte uppstår under och efter arbetet. Efterbevakning efter att arbetet har utförts måste alltid ske.

+46 (0) 73 733 00 77

info@safetyedc.com