Första hjälpen ink. HLR

Vad är första hjälpen?

Vet du hur man utför hjärt- och lungräddning, med eller utan hjärtstartare? Vill du att hjälpen ska finnas där om du själv skulle behöva den? Du bidrar själv till att hjälpen alltid finns på plats i samhället genom att gå någon utbildningarna.

Ju fler som kan hjärt- och lungräddning, desto närmare är hjälpen när du behöver den, inte minst genom att alltfler väljer att vara
sms-räddare.

 

Kontakt