Första hjälpen - Hjärt & lungräddning

Första hjälpen - Hjärt & lungräddning

Vi går igenom teori och praktik grundligt enligt ovan. Första hjälpen delen är teoretisk och vi går igenom L-ABC samt dom vanligaste sjuk/olycksfall och vilka symptom ni ska titta efter samt hur ni ska agera.

Vi visar hur du lägger tryckförband samt hur du använder vissa andra produkter som underlättar vid skada. Efter genomgången utbildning ska du kunna:

 • Utföra medvetande och andningskontroll
 • Utföra kompressioner och inblåsningar
 • Använda en hjärtstartare
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Utföra åtgärder vid ett luftvägstopp
 • Vad som innefattas i L-ABC och vad du ska göra
 • Känna igen en Stroke
 • Känna igen en Hjärtinfarkt
 • Hantera Brännskador
 • Hantera allergiska reaktioner
 • Hantera Epilepsianfall/krampanfall
 • Hantera Diabetes
 • Hantera Benbrott
 • Hantera Fallolyckor
 • Hantera Ögonskador

+46 (0) 73 733 00 77

Info@Safetyedc.Com