Kompetent person

Kompetent person

För säkerhet vid lyft behöver du enligt lagstiftning en så kallad kompetent person, en person som ansvarar för inspektion och för journal. Besiktning görs av tredje part.

Kompetent person krävs också för inspektion av lös och fast lyftutrustning eller lyftanordning upp till 500 kg. För utrustning över 500 kg krävs en besiktning av en auktoriserad besiktningsfirma. 

För besiktningar av fallskydd krävs Kompetent Person utbildad för fallskydd. Vi hjälper er med Kompetent Person utbildningar för både lyft och fallskydd. 

Vi kan hjälpa dig genom att vara din Kompetenta Person och även ansvara för den delen av säkerhetsarbetet.

+46 (0) 73 733 00 77

info@safetyedc.com