Säkrare arbete för bygg & industri

Ditt ansvar – från riskmedvetande till att föra journal och hantera tillstånd för byggnadsställningar, lift och lyft – regleras i AFS 2006:6 Lagen om användning av lyftanordning och lyftredskap och i försäkringsvillkoren. Det är ett stort ansvar, ibland för många anställda och personal som vistas på arbetsplatsen, som också innebär många skyldigheter som du ska känna till.

Vi hjälper dig med kunskap för din och andras säkerhet. Har du råd att inte leva upp till kraven på byggarbetsplatser när det gäller arbeten med byggnadsställning, lift och lyft?

Kontakt