Säkra lyft

Säkra lyft på arbetsplatsen

Enligt AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap ska du känna till risker vid lyftarbeten och vilka åtgärder som behövs på just din arbetsplats för att leva upp till säkerheten. Till lyftredskap räknas stroppar, lyftok och kättingsling. Även du som har lastbil med kran på eller du som använder kran och/eller travers behöver utbildningen.

Säkerheten inspekteras regelbundet och ska vara väl dokumenterad, därför har du även skyldighet att ha en så kallad kompetent person som journalför och inspekterar.
Med utbildningen Säkra lyft får du den kunskap du behöver för att arbeta säkert med lyftarbeten.

Du förhindrar allvarliga olyckor med, i värsta fall, dödlig utgång på byggen och i industrin.

Du förebygger och förhindrar skador på person och materiel och slipper de kostnader som fördröjningar och ekonomiska skadestånd kan innebära. Du får ett mycket bättre och säkrare arbete i arbetslaget i lyftsituationer med många personer involverade.

Eftersom utbildningen är kvalitetssäkrad och uppdaterad vet du att du lever upp till de krav som ställs på dig enligt lagen. Du kan känna dig trygg när arbetsplatsen ska inspekteras. Du kan även lämna över uppdraget som kompetent person, inspektion och journalhantering, till oss.

Utbildningarna för ställning, lift och lyft vänder sig till dig som planerar, leder och utför lyftarbeten inom bygg och industri, men också dig som arbetar med kranbilar på entreprenad.

Säkra lyft finns även som onlineutbildning!

+46 (0) 73 733 00 77

info@safetyedc.com