Systematiskt brandskyddsarbete

Minska risken för eldsvåda

Har du en brandskyddspolicy?

Tycker du att Systematiskt brandskyddsarbete verkar invecklat? Eller kanske något som du inte vill lägga tid på att sätta dig in i?
Låt oss hjälpa dig med rådgivning kring vilka skyldigheter just du har som ansvarig och vad du bör veta för att kunna sköta och
dokumentera ditt brandskyddsarbete. Vi kan också ansvara för hela SBA-arbetet eller delar av det, beroende på vilken avlastning
du vill ha.

Som företagare ska du leva upp till SRVFS 2004:3 (Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skriftlig
redogörelse för brandskydd) och systematiskt brandskyddsarbete enligt Statens Brandskydd. Du har skyldighet att fortlöpande
och systematiskt bedriva brandskyddsarbete och känna till hur brand uppstår, vilka risker som finns, att kunna förebygga
och se till att anställda har kunskap att agera med rätt utrustning, men också att veta vad du har skyldighet att göra enligt era försäkringsvillkor.

 Då lever du också upp till Lagen om skydd mot olyckor 2003: 778.

Grundläggande brandskydd

Med utbildningen får du förebyggande kunskap och kan förhindra tragiska olyckor. Du kan känna dig trygg med att du vet hur du ska agera om olyckan ändå skulle vara framme.

Heta arbeten

Genom utbildningen förhindrar du tragiska olyckor och skador på egendom. Du får också all den kunskap du behöver för att leva upp till ditt juridiska ansvar.

+46 (0) 73 733 00 77

info@safetyedc.com