Vi ökar din säkerhet.

Safety Educator är ett utbildningsföretag som ökar kunskapen om säkerhet på företagen och i det dagliga livet.

Brandskydd

Vi ger dig kunskap i systematisk brandskyddsarbete, SBA. Vi utbildar dig inom: Grundläggande brandskydd Heta arbeten

Bygg & Industri

Ger kunskap om ställningsarbeten, lift, lyft och fallskydd. Vi utbildar dig inom: Ställningsbyggnad 2 - 9 meter Liftutbildning Säkra lyft Fallskydd inkl räddning Kompetent person

Första hjälpen

Alla tjänar på att HLR finns när vi behöver det. Vi utbildar dig inom: Hjärt- och lungräddning (HLR) HLR Barn Använd automatisk hjärtstartare

Rådgivning

Inom våra olika områden har vi förutom kursutbud också rådgivning. Vi ger dig råd på hur du på bästa sätt kan få igång ert säkerhetsarbete och väger in de förhållanden som råder.
Vi bestämmer tillsammans omfattning och ansvarsfördelning på de områden som ni vill ha hjälp med. Kontakta oss gärna med dina idéer.

Om oss

Enklast att hindra att olyckor och problem uppkommer är att förstå hur de ska förekommas. Med hjälp av kunskap ökar kännedomen om risker och varför olyckor uppstår. Att öka kunskapen om säkerhet är därför viktigt och det är också vårt uppdrag. 

Safety Educator grundades 2012 av Mikael Finnberg.

Idén till företaget väcktes utifrån behovet av utbildningar i säkerhet då Mikael arbetade som gymnasielärare och pedagogisk instruktör på gymnasienivå. Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) och Sveriges byggindustrier (SBI) ville ge byggelever utbildning i heta arbeten.

Antalet utbildningar utökades och idag har vi rådgivning och utbildningar i såväl brandsäkerhet som HLR och samordning av certifierade utbildningar i heta arbeten, liftutbildningar, säkra lyft och ställningsbyggnad. Idag är vi ett kunskapsföretag som även arbetar utanför Sverige, en säkerhetsutbildare som ger dig en stor riskmedvetenhet och ett bredare utbud av kurser och rådgivning.

Vi riktar oss till företag, organisationer, föreningar och privatpersoner med både fasta kursutbud och utbildningar och rådgivning för slutna grupper på er arbetsplats.

Kontakt