Vi ökar din säkerhet

Safety Educator är ett utbildningsföretag som ökar kunskapen om säkerhet på företagen och i det dagliga livet.

N

Brandskydd

N

Bygg & industri

N

Första hjälpen

Rådgivning & Utbildningar

Vi har rådgivning och utbildningar i såväl brandsäkerhet som HLR och samordning av certifierade utbildningar i heta arbeten, liftutbildningar, säkra lyft och ställningsbyggnad.

Heta arbeten

Grundläggande brandskydd

Liftutbildning

Motorsåg nivå A

Fallskydd grund

Brandfarliga arbeten

Anläggningsskötare

Fallskydd med evakuering

Hjärtstartare

HLR barn

Motorkap

Kompetent person

Säkra lyft

Ställningsbyggnad 2-9m

Arbete på väg

Systematiskt brandskyddsarbete

Föreståndare brandfarlig vara

Travers

Varför Safety Educator?

Enklast att hindra att olyckor och problem uppkommer är att förstå hur de ska förekommas. Med hjälp av kunskap ökar kännedomen om risker och varför olyckor uppstår.

Att öka kunskapen om säkerhet är därför viktigt och det är också vårt uppdrag.